2016-12-23
تنظیم واحد ها در 3ds Max

مدیرت فایل ها در 3ds Max | تنظیم واحد ها در 3ds Max

مدیرت فایل ها در 3ds Max و تنظیم واحد ها در 3ds Max   موضوع درس دوم از قسمت اول آموزش 3ds Max می باشد. در […]
2016-12-23
رابط کاربری در 3ds Max

رابط کاربری در 3ds Max

رابط کاربری در 3ds Max یا همون  ( User Interface )   اختصاص داره به درس اول از آموزش 3ds Max   در قسمت اول آموزش […]