حمايت مالي (Donation) چيست؟


حمايت مالي يا Donation يکي از منابع رايج تامين مالي موسسات و سازمانهاي غيرانتفاعي است.

موسسات غيرانتفاعي، موسساتي هستند که بدون دريافت هزينه، به ارائه خدمات رايگان

عام المنفعه مي پردازند و به نيت درآمدزايي تاسيس نشده اند.

اين موسسات به منظور تامين هزينه ها و گسترش دامنه فعاليتهاي خود،

به راهکارهاي مختلفي رو مي آورند که يکي از آنها حمايت مالي يا Donation است

که امروزه در ميان موسسات بزرگ بين المللي اهميت بسياري پيدا کرده و به يکي از

منابع تامين مالي قابل ملاحظه اين سازمان ها تبديل شده است.

در اين شيوه، افرادي که به طور رايگان از خدمات و فعاليتهاي سازمان بهره مند مي شوند،

مي توانند به منظور مشارکت در فعاليتها و ادراک حس خوشايند سهيم بودن در خروجيهاي سازمان،

بر اساس توانمندي مالي خود، به حمايت از سازمان بپردازند. به اين شکل، در

عين حال که اين افراد مي توانند خود را از گردانندگان موسسه دانسته و

سهمي در ارائه خدمات به کليه مخاطبين سازمان داشته باشند، در جهت تامين هزينه ها

و امکانات بيشتر گسترش و توسعه خدمات سازمان نيز گام موثري در حمايت از سازمان برداشته باشند.

با عنايت به گسترش روز افزون کاربران سايت و به تبع آن، افزايش هزينه هاي اداره و امتداد فعاليت سايت،

بحث تامين مالي به يکي از دغدغه هاي مديران سايت تبديل شده است.

از اين رو، فعاليتهاي قابل توجهي انجام پذيرفته و اقدامات متعددي نيز در دست بررسي و پياده سازي است.

يکي از اين منابع تامين مالي، حمايت شما کاربران عزيز و هواداران خانواده بزرگ مرجع گرافیک دیجیتالی است؛

درست مانند يک خانواده بزرگ که همه اعضا در آن براي رفع مشکلات و ترسيم آينده اي درخشان تر، تلاش مي کنند.

لذا دوستاني که تمايل دارند تا در اداره سايت سهمي داشته و در راستاي گسترش و رشد هرچه بيشتر سايت

خودشان همکاري نمايند، مي توانند با کمکهاي مالي خود، هر چند کوچک، خود را يکي از گردانندگان

سايت تلقي نموده و دست مديران سايت را در امتداد خدمات و گسترش و توسعه فعاليتها، بفشارند.